1. Postanowienie ogólne
  1. Dane zbierane są za pośrednictwem strony internetowej www.defro.skoczow.pl zwanej dalej Serwisem.
  2. Administratorem danych jest właściciel Serwisu firma TERMAR Mariusz Cokot z siedzibą przy ul. Wiślańska 31a, 43-430 Skoczów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 548-237-77-27, REGON: 243635776, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Administrator i będąca jednocześnie Usługodawcą.
  3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  4. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  5. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, klient, który zdecydował się na zakup produktów lub usług świadczonych przez właściciela Serwisu oraz każda osoba, która dokonała kompletnej rejestracji (założyła Konto Użytkownika) w Serwisie.
 2. Przetwarzanie danych
  1. Celem przetwarzania i wykorzystywania danych przez Serwis jest:
   1. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez Usługodawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych, przez formularz kontaktowy oraz analiza statystyczna prowadzona przez Serwis;
   2. realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości;
   3. marketing - w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników,
  2. Administrator ma prawo do przekazywania danych Użytkowników Serwisu w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań na nim ciążących. Administrator będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe:
   1. osobom upoważnionym do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług;
   2. partnerom Usługodawcy z którymi Usługodawca realizuje usługi dla Użytkownika;
   3. organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Administratora wydania danych osobowych Użytkownika;
   4. bankom i jednostkom realizującym płatności online dla Serwisu.
  3. Dane Użytkowników będą przechowywanel przez cały okres trwania umowy z Usługodawcą i okres świadczenia przez niego usługi na rzecz Użytkownika.
  4. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Usługodawcę ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Prawa Użytkownika Serwisu:
   1. uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Serwis przetwarza dane Użytkownika,
   2. uzyskanie przez Użytkownika od Administratora kopii jego danych osobowych,
   3. edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie (jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego działania),
   4. wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
   5. w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Serwis dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu wyjaśnienia,
   6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Serwis danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.
  6. W celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@termar-instalacje.pl.
 3. Ciasteczka Cookies
  1. Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
  4. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  5. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w obrębie Serwisu w celu optymalizacji działań.
  6. W Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w sekcji Pomoc w każdej przeglądarce internetowej.