Galeria

Informacje podstawowe

Typ kotła
2 F - dwufunkcyjny
Dostępne moce
20, 24 kW
Maksymalna użyteczna sprawność cieplna (50/30°C)
107,4 %
Stopień ochrony elektrycznej
IPX4D
Poziom natężenia dźwięku kotła
20 kW - 47 dB, 24 kW - 48 dB
Gwarancja
5 lat
Informacje dodatkowe
Sterowanie przez internet jest możliwe po dokupieniu modułu internetowego z komunikacją OPEN THERM np WIFI OT
Wyposażenie opcjonalne
sterownik i-2 Plus, sterownik i-3 Plus, sterownik Wifi-OT, sterownik ST-292 v3, sterownik ST-292 v2

Specyfikacja techniczna

Parametr jednostka miary DCG SMRT 20 DCG SMART 24
Moc kotła kW 2,3 - 20 2,3 - 24
Maksymalna użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) % 107,7 107
Maksymalna temperatura robocza c.o. °C 80
Zakres regulacji temperatury c.o.

°C

40 - 80
Zakres regulacji temperatury c.w.u.

°C

40 - 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) 1 l / min 10,4
Zasilanie V / Hz 230 / 50
Znamionowa moc elektryczna W 100
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń - A
Poziom natężenia dźwięku kotła dB 47 48
Pojemność naczynia przeponowego l 6

1 dla kotła DCG 2 F


Schemat instalacji

Kocioł przystosowany jest do podłączenia przewodem powietrznospalinowym (współosiowym) lub oddzielnymi przewodami po zastosowaniu odpowiednich złączy.

 

Kocioł gazowy można zainstalować w jednej z poniższych konfiguracji:

Pobór powietrza do spalania z pomieszczenia:

B23 – wylot spalin podłączony do kanału dymowego, powietrze pobierane jest z pomieszczenia przez osobnym przewodem podłączonym do kotła

B33 – wylot spalin podłączony do kanału dymowego przewodem koncentrycznym, którego przewód powietrzny pobiera powietrze z pomieszczenia

Pobór powietrza z zewnątrz:

C43 – podłączenie kotła jednym przewodem koncentrycznym powietrzno-spalinowym do koncentrycznej instalacji powietrzno-spalinowe

C53 – podłączenie piece osobnym przewodem spalinowym do kanału dymowego, powietrze do spalania dostarczane osobnym poziomym przewodem powietrznym z zewnątrz.

C63 – odprowadzenie spalin poziomym przewodem przez ścianę na zewnątrz budynku. Pobór powietrza poziomym przewodem powietrznym przez ścianę budynku (do 20 kW) lub z przewodu kominowego z instalacją powietrzno-spalinową.

C13 – odprowadzanie spalin i pobór powietrza przez ścianę budynku (tylko dla kotłów o mocy nie większej od 20 kW). Realizacja dwoma osobnymi przewodami lub jednym koncentrycznym

C33 – podłączenie do pionowego przewodu powietrzno-spalinowego.


Cennik

 

Ceny i rabaty dostępne telefonicznie lub przez e-mail: biuro@termar-instalacje.pl

Istnieje możliwość zakupu kotłów DEFRO wraz z kompleksową usługą z 8% VAT